Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Schritsen 52, 8861CV HARLINGEN

Contact: Tel. 0517413757
E-mailadres stmichaelschool@hetnet.nl
Website www.stmichaelschool.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Schritsen 52, 8861CV HARLINGEN

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Harlingen