Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Fonteinstraat 1, 8872NJ MIDLUM

Contact: Tel. 0517416066
E-mailadres wies@middelstein.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Fonteinstraat 1, 8872NJ MIDLUM

Wordt bestuurd door:
Stichting Odyssee 'Van Waterpoort tot Wad' - Bredyk 4, 8601ZD SNEEK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Harlingen