Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Midlumerlaan 13, 8861JE HARLINGEN

Contact: Tel. 0517413221
E-mailadres directie@obs-wad.nl
Website www.obs-wad.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Midlumerlaan 13, 8861JE HARLINGEN

Wordt bestuurd door:
Stichting Samenwerkingsbestuur KyK - Bredyk 4, 8601ZD SNEEK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Harlingen