Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: F Domela Nieuwenhuisstr 81, 8862WC HARLINGEN

Contact: Tel. 0517431393
E-mailadres info@obshetnoorderlicht.nl
Website www.obshetnoorderlicht.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
F Domela Nieuwenhuisstr 81, 8862WC HARLINGEN

Wordt bestuurd door:
Stichting Samenwerkingsbestuur KyK - Bredyk 4, 8601ZD SNEEK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Harlingen