Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: J v Oldenbarneveltstr 4, 8862BB HARLINGEN

Contact: Tel. 0517413778
E-mailadres [email protected]
Website www.hetbakenharlingen.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
J v Oldenbarneveltstr 4, 8862BB HARLINGEN

Wordt bestuurd door:
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Noardwest Fryslân - Academiestraat 30, 8801LJ FRANEKER

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Harlingen