Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Monnikebildtdijk 16, 9078VE OUDEBILDTZIJL

Contact: Tel. 0518421328
E-mailadres info@cbs-korenaar.nl
Website www.cbs-korenaar.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Monnikebildtdijk 16, 9078VE OUDEBILDTZIJL

Wordt bestuurd door:
Ver voor Christelijk Basisonderwijs in de Gemeenten het Bildt en Leeuwarderadeel - Beuckelaerstraat 2, 9076DA ST.-ANNAPAROCHIE

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Waadhoeke