Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Monnikebildtdijk 16, 9078VE OUDEBILDTZIJL

Contact: Tel. 0518421328
E-mailadres desyl@cbo-nwf.nl
Website www.swsdesyl.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Monnikebildtdijk 16, 9078VE OUDEBILDTZIJL

Wordt bestuurd door:
Sticht. voor Christ. B.o. in Noardwest Fryslƒn - Academiestraat 30, 8801LJ FRANEKER

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Waadhoeke