Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Noorderbolwerk 1, 8801KK FRANEKER

Contact: Tel. 0517391140
E-mailadres desteven@elanowg.nl
Website www.obsdesteven.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Noorderbolwerk 1, 8801KK FRANEKER

Wordt bestuurd door:
Elan Onderwijsgroep - Pyter Jurjensstrjitte 8, 9051BS STIENS

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Waadhoeke