Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: De Jister 21, 8621DR HEEG

Contact: Tel. 0515442636
E-mailadres wrald@palludara.nl
Website www.wraldfinster.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
De Jister 21, 8621DR HEEG

Wordt bestuurd door:
Stichting Palludara - Roodhemsterweg 7, 8651CV IJLST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân