Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: De Streek 4, 9172NJ FERWERT

Contact: Tel. 0518411229
E-mailadres opstreek@pcbo-ferwerderadiel.nl
Website www.opstreek.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
De Streek 4, 9172NJ FERWERT

Wordt bestuurd door:
Ver. v. Pr. Chr. Basisonderw. in de Gemeente Ferwerderadeel - De Streek 4, 9172NJ FERWERT

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Noardeast-Fryslân