Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Idzerdastins 63, 8925AG LEEUWARDEN

Contact: Tel. 0582660779
E-mailadres info@sprongonline.nl
Website www.rkbsdesprong.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Idzerdastins 63, 8925AG LEEUWARDEN

Wergeasterdyk 58, 8941ZX LEEUWARDEN

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden