Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Wilhelminastraat 3, 8651AC IJLST

Contact: Tel. 0515532300
E-mailadres twine@palludara.nl
Website www.cbsdetwine.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Wilhelminastraat 3, 8651AC IJLST

Wordt bestuurd door:
Stichting Palludara - Roodhemsterweg 7, 8651CV IJLST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân