Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Ds. L Touwenlaan 3, 8754BP MAKKUM FR

Contact: Tel. 0515232424
E-mailadres directie@martinusmakkum.nl
Website www.martinusmakkum.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Ds. L Touwenlaan 3, 8754BP MAKKUM FR

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân