Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Leeuwarderweg 30, 8605AH SNEEK

Contact: Tel. 0515412719
E-mailadres info@bonifatiusschool.eu
Website www.bonifatiusschool.eu

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Leeuwarderweg 30, 8605AH SNEEK

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân