Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Buorren 13, 9084BB GOUTUM

Contact: Tel. 0582883180
E-mailadres info.wiardaskoalle@proloog.nl
Website www.wiardaskoalle.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Molkenkelder 4 a, 8941AJ LEEUWARDEN

Buorren 13, 9084BB GOUTUM

Wordt bestuurd door:
Stichting Proloog voor primair openbaar onderwijs Leeuwarden - Fonteinland 11, 8913CZ LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden