Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Orxmasingel 16 A, 9036JW MENAAM

Contact: Tel. 0518451663
E-mailadres decingel@elanowg.nl
Website www.obsdecingel.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Orxmasingel 16 A, 9036JW MENAAM

Wordt bestuurd door:
Elan Onderwijsgroep - Pyter Jurjensstrjitte 8, 9051BS STIENS

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Waadhoeke