Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Keizersmantel 1, 8607GM SNEEK

Contact: Tel. 0515411213
E-mailadres obs.dewyken@dewyken.nl
Website www.dewyken.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Keizersmantel 1, 8607GM SNEEK

Wordt bestuurd door:
Stichting Samenwerkingsbestuur KyK - Bredyk 4, 8601ZD SNEEK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân