Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: De Polle 2, 8635MD BOAZUM

Contact: Tel. 0515521800
E-mailadres dubelspan@gearhing.net
Website www.dubelspan.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
De Polle 2, 8635MD BOAZUM

Wordt bestuurd door:
Stichting Samenwerkingsbestuur KyK - Bredyk 4, 8601ZD SNEEK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân