Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: De Blink 1, 8701LV BOLSWARD

Contact: Tel. 0515572053
E-mailadres info@debronbolsward.nl
Website www.debronbolsward.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
De Blink 1, 8701LV BOLSWARD

Wordt bestuurd door:
Stichting Palludara - Roodhemsterweg 7, 8651CV IJLST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân