Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Hugo de Grootstraat 2, 8603BP SNEEK

Contact: Tel. 0515412019
E-mailadres administratie@zwetteschool.nl
Website www.zwetteschool.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Hugo de Grootstraat 2, 8603BP SNEEK

Wordt bestuurd door:
Stichting Odyssee 'Van Waterpoort tot Wad' - Bredyk 4, 8601ZD SNEEK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân