Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Sint Anthonystraat 5, 8911DV LEEUWARDEN

Contact: Tel. 0582125070
E-mailadres info.oldenije@proloog.nl
Website www.oldenije.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Sint Anthonystraat 5, 8911DV LEEUWARDEN

A.S. Levissonstraat 40, 8911EL LEEUWARDEN

Wordt bestuurd door:
Stichting Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden - Fonteinland 11, 8913CZ LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden