Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Tsjerkemar 8, 8614XD OUDEGA SUDWEST-FRYSLAN

Contact: Tel. 0515469897
E-mailadres klaverfjouwer@palludara.nl
Website www.klaverfjouwer.frl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Tsjerkemar 8, 8614XD OUDEGA SUDWEST-FRYSLAN

Wordt bestuurd door:
Stichting Palludara - Roodhemsterweg 7, 8651CV IJLST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân