Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Sanleansterdyk 20, 8736JB REAHUS

Contact: Tel. 0515332248
E-mailadres bonifacius@schoolreahus.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Sanleansterdyk 20, 8736JB REAHUS

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente