Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Badhuswei 31 d, 9104DX DAMWALD

Contact: Tel. 0511233213
E-mailadres desprankeling@pcbodantumadiel.nl
Website www.pcbodantumadiel.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Badhuswei 31 d, 9104DX DAMWALD

Wordt bestuurd door:
Ver. voor Prot. Christ. B.O. in de gemeente Dantumadiel - Altenastreek 66, 9101BA DOKKUM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Dantumadiel