Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: De Wylgen 1, 9269SN FEANWALDEN

Contact: Tel. 0511474700
E-mailadres defrissel@pcbodantumadiel.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
De Wylgen 1, 9269SN FEANWALDEN

Wordt bestuurd door:
Ver. voor Prot. Christ. B.O. in de gemeente Dantumadiel - Altenastreek 66, 9101BA DOKKUM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Dantumadiel