Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Tjaerdawei 42 A, 9105KG RINSUMAGEAST

Contact: Tel. 0511421252
E-mailadres detarissing@pcbodantumadlel.nl
Website www.pcbodantumadeel.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Tjaerdawei 42 A, 9105KG RINSUMAGEAST

Wordt bestuurd door:
Ver. voor Prot. Christ. B.O. in de gemeente Dantumadiel - Altenastreek 66, 9101BA DOKKUM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Dantumadiel