Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: De Klimmer 21, 9104JT DAMWALD

Contact: Tel. 0511421330
E-mailadres [email protected]
Website www.dewingerd-damwald.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
De Klimmer 21, 9104JT DAMWALD

Wordt bestuurd door:
Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân - Morra 2 -3, 9204KH DRACHTEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Dantumadiel