Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Sportloane 2, 9271VN DE WESTEREEN

Contact: Tel. 0511443000
E-mailadres itpompebled@roobol.frl
Website www.ibsitpompebled.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Sportloane 2, 9271VN DE WESTEREEN

Wordt bestuurd door:
Stichting ROOBOL - Ried 8, 9285KK BUITENPOST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Dantumadiel