Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Badhuswei 31 c, 9104DX DAMWALD

Contact: Tel. 0511421750
E-mailadres drjbotkeskoalle@roobol.frl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Badhuswei 31 c, 9104DX DAMWALD

Wordt bestuurd door:
Stichting ROOBOL - Kuipersweg 5, 9285SN BUITENPOST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Dantumadiel