Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Melchior Clantstrjitte 20, 8551NL WOUDSEND

Contact: Tel. 0514591627
E-mailadres mrvdb@palludara.nl
Website www.mrvdbrugschool.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Melchior Clantstrjitte 20, 8551NL WOUDSEND

Wordt bestuurd door:
Stichting Palludara - Roodhemsterweg 7, 8651CV IJLST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân