Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Hemdijk 2, 8601XH SNEEK

Contact: Tel. 0515482482
E-mailadres administratie@bogerman.nl
Website www.bogerman.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Douwe Aukesstraat 1, 8561CS BALK

Hemdijk 2, 8601XH SNEEK

Hemdijk 47, 8601XJ SNEEK

Ds L Tinholtstraat 3 C, 8723CW KOUDUM

Walperterwei 8, 8731CC WOMMELS

Wordt bestuurd door:
Stg. v. Chr. Voortgez. Onderw. in Zuid-West Fryslân - Hemdijk 2, 8601XH SNEEK

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân