Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Van der Looswei 4, 8615LV BLAUWHUIS

Contact: Tel. 0515579262
E-mailadres info@gregoriusschool.nl
Website www.gregoriusschool.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Van der Looswei 4, 8615LV BLAUWHUIS

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân