a7 Centrum voor de Kunsten
Zwanedrift 2 - 8446KS HEERENVEEN
Albertine Agnesschool
Prins Bernhardweg 33 - 8453XC ORANJEWOUD
CBS Dominee Hasperschool
De Stringen 3 - 8491HA AKKRUM
Chr Basissch Het Kompas
Jol 38 - 8446EZ HEERENVEEN
Christelijke Basisschool De Finne
Jancko Douwamastrjitte 45 - 8495JA ALDEBOARN
Christelijke Basisschool De Hoeksteen
Dr G van Schouwenlaan 2 - 8441CA HEERENVEEN
Christelijke Basisschool de Roerganger
Vogelwijk 21 - 8446KC HEERENVEEN
Christelijke Basisschool Spring!
Veluwelaan 47 - 8443AJ HEERENVEEN
Compagnonsschool
Ds Veenweg 10 a - 8456HR DE KNIPE
Creativiteitscentr. De Cirkel
Minckelersstraat 11 - 8442CE HEERENVEEN
De Boarne
Tsjerkebuorren 10 - 8495KH ALDEBOARN
De Burcht
Schoterplein 28 - 8448RP HEERENVEEN
De Compagnie Praktijkonderwijs Sevenwolden
Buitenbaan 3 - 8441HB HEERENVEEN
De Feart
Wolfsklauw 26 - 8411RC JUBBEGA
De Optimist
Barten 11 - 8447BS HEERENVEEN
Duisterhoutschool
Domela Nieuwenhuisweg 5 - 8448GK HEERENVEEN
Ekke de Haanschool
Zegge 2 - 8446CL HEERENVEEN
Gereformeerde basisschool Futura
Beugel 201 - 8447AT HEERENVEEN
It Bûtenplak
Aise Bruggenswei 2 - 8412SW HOORNSTERZWAAG

Onderwijsinstellingen per provincie