Basisschool 't Ambyld
Smidte 47 - 8407ER TERWISPEL
Basisschool De Boge
Engbert Pierswei 2 - 8409JW HEMRIK
Basisschool de Flecht
Buorsterwyk 36 - 8408JA LIPPENHUIZEN
Basisschool de Hoekstien
Hegedyk 44 - 8405GV LUXWOUDE
Basisschool de Jasker
Van der Brugghenstrjitte 9 - 9245HM NIJ BEETS
Basisschool de Oanrin
Mjumster Wei 8 - 9243SJ BAKKEVEEN
Basisschool De Opstekker
Master Roordawei 1 A - 8406ES TIJNJE
Basisschool de Skans
De Kolk 1 - 9249MC FRIESCHEPALEN
Basisschool de Twirre
De Skeauwen 18 - 9247BT URETERP
Basisschool De Wjukslach
De Klamp 12 - 8404GL LANGEZWAAG
Basisschool Eben Haezer
Foareker 54 - 9247AC URETERP
Basisschool It Twaspan
Meester Geertswei 6 - 9241GL WIJNJEWOUDE
Burg Harmsma SGM voor VO Mavo Lhno en Lto
Hendrik Ringenoldusstr 3 - 8401PV GORREDIJK
Christelijke Basisschool Betrouwen
Mjumster Wei 12 - 9243SJ BAKKEVEEN
Christelijke Basisschool De Arke
Gietersewei 4 - 9245HK NIJ BEETS
Christelijke Basisschool De Librije
Wabbe Wissesstrjitte 15 - 8401RE GORREDIJK
Christelijke Basisschool De Opdracht
Foareker 21 -23 - 9247AA URETERP
Christelijke Basisschool Rehoboth
De Kolk 1 - 9249MC FRIESCHEPALEN
Christelijke Basisschool Votum Nostrum
Welfingstrjitte 5 - 9241GM WIJNJEWOUDE
Kindcentrum De Finne
Fockema Andreaelaan 94 - 9244BB BEETSTERZWAAG

Onderwijsinstellingen per provincie