Basisschool De Wiekslag
Dwarswyk 346 - 9202CA DRACHTEN
Centrum voor de Kunsten de Meldij
Reidingweg 1 - 9203KR DRACHTEN
Chr School voor Speciaal Basisonderwijs Sjalom
John F Kennedylaan 6 - 9203JV DRACHTEN
Christelijke Basisschool Bij de Boarne
Suderom 2 - 9212PS BOORNBERGUM
Christelijke Basisschool De Finne
Nije Buorren 3 - 9221TJ ROTTEVALLE
Christelijke Basisschool De Gielguorde
Master de Jongwei 19 - 9219VM DE TIKE
Christelijke Basisschool De Grunslach
Buorren 34 A - 9216WE OUDEGA GEM SMALLINGERLND
Christelijke Basisschool De Voorde
Flevo 186 - 9204JT DRACHTEN
Christelijke Basisschool Het Anker
De Frisia 150 - 9207CZ DRACHTEN
Christelijke Basisschool It Maitiidslibben
Healwei 3 - 9218RH OPEINDE
De Bernebrege
Tuskenwegen 13 - 9218RA OPEINDE
De Bolder
De Frisia 152 - 9207CZ DRACHTEN
De Plotter
Dollard 19 - 9204CK DRACHTEN
De Rank
Klokhuislaan 4 - 9201JE DRACHTEN
De Skule
Alde Wei 8 - 9222NG DRACHTSTERCOMPAGNIE
De Spreng
Klaverweide 46 - 9203GC DRACHTEN
De Swetten
Kuiperssingel 1 - 9201EE DRACHTEN
De Wiksel
It Grien 30 - 9223NM HOUTIGEHAGE
Eben Haezer
Engwerd 1 - 9202AN DRACHTEN

Onderwijsinstellingen per provincie