(V)SO Leeuwarden
Melkemastate 29 - 8925AX LEEUWARDEN
Albertine Agnesschool
Euterpestraat 28 -1 - 8915BB LEEUWARDEN
Basisschool de Gielguorde
Master Jansenstrjitte 10 - 9022AN MANTGUM
Basisschool de Stjelp
Oan'e Kamp 6 - 8834XM BAARD
Basisschool IT Pertoer
Bumaleane 1 - 9024ET WEIDUM
Basisschool Sint Paulus
Julianalaan 40 - 8932AB LEEUWARDEN
Basisschool Sint Radboud
Dekamastrjitte 2 B - 9011WE JIRNSUM
Basisschool Sint Thomas
Averkampstraat 10 - 8916EL LEEUWARDEN
Basisschool Teake Jan Roorda
Tjissema 6 - 9089BG WYTGAARD
Caleidoscoop
Wilaarderburen 2 - 8924JK LEEUWARDEN
Christelijk Gymnasium Beyers Naude
Gymnasiumstraat 36 - 8932GW LEEUWARDEN
Christelijke Basisschool De Arke
Theodorus Beekhuisstr 4 - 9088AS WIRDUM FR
Christelijke Basisschool Nydjip
Jongema 4 - 9001LA GROU
De Finne
De Greiden 1 - 9003MJ WARTEN
De Plataanschool
Plataanstraat 2 - 8924CR LEEUWARDEN
De Sprong
Idzerdastins 63 - 8925AG LEEUWARDEN
De Wynwizer
Pikemar 17 - 8939CR LEEUWARDEN
Dr. Algraschool
Idzerdastins 61 - 8925AG LEEUWARDEN

Onderwijsinstellingen per provincie