Basisschool De Schakel - school met de Bijbel
Fuldastraat 2 - 9101WE DOKKUM
Basisschool Op 'e Dobbe
Finne 42 - 9074AV HALLUM
Burgerschool
Olivier van Keulenlaan 16 - 9101VR DOKKUM
Chr Basisschool Op de Hoogte
Toutenburgstraat 2 - 9851AJ BURUM
Christelijke Basisschool
Herweystrjitte 49 - 9145SK TERNAARD
Christelijke Basisschool 't Oegh
Methardusstraat 43 - 9853PD MUNNEKEZIJL
Christelijke Basisschool Aasterage
Ringweg 26 - 9073HH MARRUM
Christelijke Basisschool Bernewird
Raarderwei 8 - 9156AC BOARNWERT
Christelijke Basisschool De Bining
Eelke Meinertswei 35 - 9295KC WESTERGEAST
Christelijke Basisschool de Bron
Kapellaan 5 - 9101WB DOKKUM
Christelijke Basisschool De Eker
Burmaniastrjitte 1 A - 9133MV EANJUM
Christelijke Basisschool De Fjouwerhoeke
Fennewei 2 - 9144CX HANTUMHUZEN
Christelijke Basisschool De Gearing
De Skeperij 35 - 9131LE IE
Christelijke Basisschool de Hoeksteen
Zwaluwstraat 49 - 9101HE DOKKUM
Christelijke Basisschool De Ikker
Farrewei 16 A - 9171LM BLIJE
Christelijke Basisschool De Pionier
Alde Terp 2 - 9101SC DOKKUM
Christelijke Basisschool De Rank
Roptawei 7 - 9123JA MITSELWIER
Christelijke Basisschool de Regenboog
Mearsloatswal 2 - 9101DR DOKKUM
Christelijke Basisschool de Springplanke
De Kampen 39 - 9132LV INGWIERRUM

Onderwijsinstellingen per provincie